Tendr Trawsnewid Trefi

Yn ddiweddar, postiwyd cyfle i dendro gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar Gwerthwch i Gymru, i benodi ymgynghorwyr i gyflawni prosiect ymchwil ar yr Economi Sylfaenol. 

Bydd y prosiect yn cynnwys:

  • dadansoddiad sectoraidd o fusnesau AB ym Mhont-y-pŵl a Blaenafon
  • deall eu cyffredinolrwydd a sut orau i'w cadw
  • nodi'r cyfleoedd o ran y gadwyn gyflenwi leol sy'n gysylltiedig â'r busnesau hyn
  • sut y gellir darparu orau ar gyfer y rhain yng Nghanol Trefi Blaenafon a Phont-y-pŵl.

Y nod a fwriedir gan y dull hwn yw cynyddu presenoldeb busnesau AB i wneud canolfannau'n fwy gwydn yn economaidd.

Gwahoddir tendrau gan ymgynghorwyr â chymwysterau addas sydd â hanes o drawsnewid economaidd yn lleol; datblygu trefol a chyflawni datblygu economaidd cynaliadwy. Ewch i'r ddolen isod i gael mwy o wybodaeth.

https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=OCT347853

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Hydref 2020