Canllawiau diweddaraf Llywodraeth y DU: Y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig drwy gyfnod Coronafeirws a'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig drwy gyfnod Coronafeirws

Mae’r grant yn cael ei ymestyn o 1 Tachwedd 2020.Edrychwch yma i weld a ydych chi’n gymwys a faint allwch ei gael. Mae canllawiau ar gael ar sut bydd CThEM yn cyfrifo’ch elw masnachu a’ch incwm di-fasnach os ydych chi’n hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth ac wedi’ch effeithio’n andwyol gan y coronafeirws.

Mae fideo ar sut i hawlio’r ail grant cam wrth gam ar gael yma

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

30 Tachwedd 2020 yw’r diwrnod olaf i chi allu gwneud cais am y cyfnodau sy’n dod i ben ar neu cyn 31 Hydref 2020. Ar ôl y dyddiad hwn, ni fyddwch yn gallu cyflwyno unrhyw geisiadau pellach nac ychwanegu at geisiadau presennol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK  https://www.gov.uk/guidance/calculate-how-much-you-can-claim-using-the-coronavirus-job-retention-scheme

Ffynhonnell; Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy/news-events

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20th Hydref 2020