Gwrthdroi TAW ar wasanaethau adeiladu

O 1 Mawrth 2021 rhaid i’r tâl gwrthdro TAW gael ei ddefnyddio am y rhan fwyaf o wasanaethau adeiladu.

Mae’r tâl yn berthnasol i wasanaethau TAW cyfradd safonol a chyfradd ostyngedig:

  • i unigolion neu fusnesau sydd wedi eu cofrestru ar gyfer TAW yn y DU
  • yr adroddir amdanynt yn y Cynllun Diwydiant Adeiladu

Ewch i wefan GOV.UK i ddysgu rhagor am: 

  • Yr hyn sydd angen i chi ei wneud
  • Sut i baratoi
  • Pryd i beidio â defnyddio’r tâl gwrthdro 
  • Pryd mae’n rhaid defnyddio’r tâl gwrthdro
  • Gwybodaeth hanfodol arall

https://www.gov.uk/guidance/vat-domestic-reverse-charge-for-building-and-construction-services

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Hydref 2020