Cyfnod Atal Byr y Coronafeirws Cymru

Bydd y cyfnod atal byr yn dechrau am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020 ac yn dod i ben ddydd Llun 9 Tachwedd 2020. Bydd yn berthnasol i bob un sy’n byw yng Nghymru a bydd yn dod yn lle’r cyfyngiadau lleol sydd ar waith ar hyn o bryd mewn rhai rhannau o’r wlad.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn o bron i £300m i gefnogi busnesau, a bydd y cyllid hwn yn cyd-fynd â’r cymorth cyflogau sydd ar gael oddi wrth Lywodraeth y DU.  

Ar ôl diwedd y cyfnod atal byr, cyflwynir set newydd o reolau cenedlaethol, yn cwmpasu sut y gall pobl gyfarfod a sut mae'r sector cyhoeddus a busnesau'n gweithredu.

Cliciwch yma i ddarllen y Cwestiynau Cyffredin.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Hydref 2020