Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru: Cynllun Grant Llawrydd

 Recovery Fund banner WELSH

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Grant i Weithwyr Llawrydd i helpu gweithwyr proffesiynol llawrydd i ymdopi â chanlyniadau economaidd y coronafeirws (COVID-19). Gall y gronfa hon roi taliadau untro o £2,500 i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy’n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021 o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.  Nid ydych yn gymwys ar gyfer y grant hwn:  

•  Os ydych wedi derbyn cyllid yn ddiweddar gan y Grant Cychwyn a lansiwyd ym Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i ymdopi â chanlyniadau'r coronafeirws (COVID-19)

•   Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y sector chwaraeon

•    Os nad ydych yn gweithio yn un o'r sectorau a nodwyd gan y gwiriwr cymhwysedd:

  • Y Celfyddydau;
  • Diwydiannau Creadigol;
  • Digwyddiadau'r Celfyddydau a Threftadaeth;
  • Diwylliant a Threftadaeth.

 Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer yr is-sectorau creadigol a diwylliannol a'r rheini y bu rhaid iddynt roi'r gorau i weithio a/neu sy'n cael trafferth ailddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau COVID-19.  Ni ddylai'r rheini sydd wedi llwyddo i barhau ar lefelau o weithgarwch sy'n agos at lefelau blaenorol (penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati), gyda chymorth neu hebddo, wneud cais.

 Gall unigolion wneud cais am y grant trwy fynd at Wiriwr Cymhwysedd y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar wefan Busnes Cymru. Mae’r Gwiriwr Cymhwysedd ar gael trwy’r ddolen hon Gwiriwr Cymhwysedd Busnes Cymru    

Wrth gyflwyno eich cais, cofiwch atodi'r holl ddogfennau tystiolaeth sydd eu hangen, gan gynnwys tystiolaeth adnabod, tystiolaeth o'ch cyfeiriad a chyfriflen banc. Mae rhagor o fanylion yn y canllawiau.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Hydref 2020