Cynllun Economi'r Gaeaf: Ymestyn y gostyngiad o 15% mewn TAW ar gyfer y sectorau twristiaeth a lletygarwch

Amlinellodd y Canghellor Rishi Sunak gymorth ychwanegol gan y llywodraeth ar 24 Medi 2020 gyda'r nod o rhoi sicrwydd i fusnesau a gweithwyr yr effeithiwyd arnynt gan coronafirws ledled y DU.

Fel rhan o becyn 'Cynllun Economi'r Gaeaf', cyhoeddwyd y bydd y llywodraeth yn ymestyn y gostyngiad o 15% mewn TAW a hynny dros dro gyfer y sectorau twristiaeth a lletygarwch hyd at ddiwedd mis Mawrth y flwyddyn nesaf, 2021. Bydd hyn yn rhoi hyder i fusnesau yn y sector - y mae'r pandemig wedi effeithio'n ddifrifol arnynt - i gynnal staff wrth iddynt addasu i amgylchedd masnachu newydd.

Darllenwch mwy ar GOV.UK 

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-outlines-winter-economy-plan

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Hydref 2020