Ceisiadau ar gyfer Cronfa'r Dyfodol coronafeirws yn cau ddiwedd Medi 2020

Mae Cronfa’r Dyfodol yn cynnig benthyciadau gan y llywodraeth i gwmnïau yn y DU gyda’r benthyciadau hynny’n amrywio o £125,000 at £5 miliwn, yn amodol ar arian cyfatebol cyfwerth o leiaf gan fuddsoddwyr preifat.

Gall y benthyciadau cyfnewidiol yma fod yn opsiwn i fusnesau sy’n dibynnu ar fuddsoddiad ecwiti ond nad yw’n gallu cael cefnogaeth o raglenni eraill llywodraeth i fusnesau oherwydd eu bod yn bodoli naill ai cyn refeniw neu cyn elw.

Mae’r gronfa ar agor i geisiadau tan ddiwedd Medi 2020.

Mae rhagor o wybodaeth, manylion cymhwyster a sut i wneud cais i’w cael yn

 https://www.gov.uk/guidance/future-fund

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Medi 2020