Gwnewch gais am Fenthyciad Dechrau Busnes trwy Fusnes mewn Ffocws

Gall unrhyw un yng Nghymru sy’n 18+ wneud cais am Fenthyciad Dechrau Busnes a gefnogi gan y Llywodraeth trwy Fusnes Mewn Ffocws (partner swyddogol y cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes) o rhwng £500 a £25,000.

 Dyma rai o’r nodweddion:

  • Benthyciad personol at ddefnydd busnes
  • Ar gael i fusnesau o’r dyddiad lansio hyd at 24 mis o fasnachu
  • Benthyciadau anwarantedig  o rhwng £500 - £25,000
  • Cyfradd llog sefydlog, 6% ar hyn o bryd
  • Cyfnod ad-dalu o 1 i 5 mlynedd

Gallwch hefyd gael 12 mis o gyngor busnes a mentora AM DDIM.

 Am ragor o wybodaeth ac i holi ymhellach, ewch i  https://www.businessinfocus.co.uk/cy/benthyciadau/

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Medi 2020