COVID-19: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Busnesau lletygarwch yng Nghymru i gau am 10pm, daw hyn wrth i fesurau newydd gael eu cyflwyno yng Nghymru i atal argyfwng newydd oherwydd y coronafeirws.

O ddydd Iau ymlaen, gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig y bydd busnesau lletygarwch yn cael ei gynnig, a bydd siopau diodydd trwyddedig, gan gynnwys archfarchnadoedd, yn gorfod rhoi’r gorau i werthu alcohol am 10pm.

Mae’r mesurau newydd yn rhan o becyn o gamau gweithredu cydgysylltiedig sy’n cael eu rhoi ar waith ledled y Deyrnas Unedig i reoli lledaeniad y coronafeirws. Byddant yn dod i rym am 6pm ddydd Iau, 24 Medi 2020.

I helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach, cyhoeddodd Prif Weinidog y camau canlynol hefyd:

  • taliad newydd o £500 i helpu pobl ar incwm isel os gofynnir iddynt hunanynysu oherwydd bod y coronafeirws arnynt
  • rheoliadau cryfach i sicrhau bod cyflogwyr yn cefnogi pobl sy’n gorfod

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

https://llyw.cymru/busnesau-lletygarwch-yng-nghymru-i-gau-am-10pm-i-helpu-i-atal-lledaeniad-y-coronafeirws

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/covid-19-y-wybodaeth-ddiweddaraf-gan-lywodraeth-cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Medi 2020