Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws: Ad-dalu grantiau, gor-hawlio a chosbau

Mae canllawiau llawn ar gael ynglŷn â sut i ad-dalu eich grant o’r Cynllun Cadw Swyddi os ydych chi wedi hawlio gormod, neu os nad oes angen y grant arnoch chi ac rydych am wneud ad-daliad gwirfoddol.

Os ydych chi wedi gor-hawlio a heb ad-dalu CThEM, mae’n rhaid i chi ddweud wrth CThEM fan bellach naill ai:

  • 90 diwrnod ar ôl dyddiad derbyn y grant nad oedd gennych hawl iddo
  • 90 diwrnod ar ôl dyddiad derbyn y grant nad oedd gennych hawl iddo mwyach oherwydd bod eich amgylchiadau wedi newid
  • 20 Hydref 2020

Os nad wnewch chi hyn, efallai bydd rhai i chi dalu dirwy.

Mae manylion llawn yr uchod yn GOV.UK

https://www.gov.uk/guidance/pay-coronavirus-job-retention-scheme-grants-back.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Medi 2020