Haliwr o Gwmbrân yn helpu busnesau annibynnol i addasu i arferion siopa newydd

 

Mae haliwr o Gwmbrân yn cefnogi busnesau lleol trwy helpu cwmnïau i addasu at werthu ar-lein.

Mae Bridgetime Transport Ltd wedi cynorthwyo mân-werthwyr annibynnol i sefydlu system gludiant i gyrraedd cwsmeriaid ledled y wlad yn ystod cyfnod clo COVID-19. Mae’r cam wedi galluogi busnesau lleol i werthu i rai o’r 89% o brynwyr yn y DU sydd wedi troi at siopa ar-lein yn ystod y cyfnod clo i rai o’r 89% o brynwyr yn y DU sydd wedi troi at siopa ar-lein yn ystod y cyfnod clo (yn ôl ymchwil gan Visa), a chynyddu neu ostwng amrediad i ddiwallu’r galw.

Mae’r cwmni’n barod nawr i gefnogi busnesau sy’n ailgychwyn ar ôl llacio cyfyngiadau’r cyfnod clo ac yn chwilio am ffyrdd o leihau eu costau ac ymdrin â gwerthiant cyfnewidiol ar yr un pryd.

Dywedodd Robbie Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr yn Bridgetime Transport: “Rydym wedi bod yn helpu busnesau lleol i lywio trwy anawsterau’r cyfnod clo; dyma’r cwmnïau sydd wedi gorfod cau eu drysau a chanfod ffyrdd newydd o gyrraedd eu cwsmeriaid.  Mae’r cyfuniad o blatfform gwerthiant ar-lein ac ateb dibynadwy ar gyfer cludiant wedi eu galluogi i ddatblygu’n fusnesau cenedlaethol a manteisio ar y twf mewn pryniant e-fasnach o fewn ychydig wythnosau. Wrth i ragor o gwmnïau ddychwelyd o’r cyfnod clo rydym yn credu mai cludo ar baledau yw’r ateb cost-effeithiol i helpu eu busnesau i addasu at arferion siopa newydd eu cwsmeriaid ac rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu cefnogi diwydiannau eraill wrth iddyn nhw ailsefydlu.”

Ychwanegodd Robbie: “Rydym wedi ein synnu sut mae’r galw am wasanaethau wedi newid yn yr wythnosau diwethaf, gyda chynnydd amlwg mewn cludiant o fusnesau i gwsmeriaid.

“Mae ein buddsoddiad diweddar mewn TG ar gyfer cludiant i gwsmeriaid yn ein galluogi i gyflwyno’r dechnoleg olrhain a gwelededd y maen nhw’n ei disgwyl gyda nwyddau y maen nhw eu harchebu ar-lein, technoleg a oedd yn brin yn y sector o’r blaen.”

http://www.bridgetimegroup.com/

Mae’r cwmni’n gyfranddaliwr yn Pall-Ex - rhwydwaith paledau mewn cwmnïau cludiant bach a chanolig sy’n gweithredu’n annibynnol ond yn cydweithio i gludo nwyddau ledled y DU ac Ewrop, ac yn cynnig model cost-effeithlon ar gyfer cludiant.

www.pallex.co.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Medi 2020