Perchennog siop hen bethau yng Nghwmbrân yn dathlu blwyddyn gyntaf ac yn ehangu maint y siop

 

IMG_20200901_120653_resized_20200901_121013000 (003)

 Flwyddyn yn ôl i fis Medi, agorodd Rosa Newton ‘RELOVED BY ROSA’,  siop hen bethau ac anrhegion yn Victoria Street, Hen Gwmbrân, Torfaen yn gwerthu amrywiaeth eclectig o hen ddodrefn wedi’i ailgylchu, addurniadau, tsieni, pethau i’w casglu ac eitemau wedi eu gwneud â llaw.

Flwyddyn yn ddiweddarach ac mae Rosa’n falch o gyhoeddi ei bod hi’n ehangu’r hyn sydd ganddi i’w gynnig ac yn agor ystafell lan llofft yn y siop.

Dywedodd Rosa, “Bydd yr ystafell ychwanegol yma’n llawn hen eitemau sy’n berffaith ar gyfer cwsmer sy’n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eu cartref eu hunain.  Rydw i am gynnig dewis ehangach i fy nghwsmeriaid.”

 “Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol wrth gwrs ac fe weithiais i’n galed i gadw’r busnes i fynd yn ystod pamdemig COVID-19. Gwnes i’r mwyaf o’r cyfleoedd a oedd ar gael trwy sianelau ar-lein fel Marketplace ac ebay a daeth fy ngwefan i fod yn ffenestr siop ‘rhithiol’.  Fe wnes i ddatblygu  fideo ‘tro ar ddydd Mercher’ ar fy nhudalen Facebook yn ystod y Cyfnod Clo a ddaeth yn arfer rheolaidd yr oedd fy nghwsmeriaid yn ei hoffi’n fawr”

 Aeth Rosa ymlaen, “Ers 23ain Mehefin, mae siop ‘RELOVED BY ROSA’ wedi bod ar agor eto. Rydw i’n cymryd y camau angenrheidiol i gadw cwsmeriaid yn ddiogel fel darparu diheintydd dwylo, gadael dim ond 2 -3 o bobl yn y siop ar un adeg ac, wrth gwrs, cadw at reolau cadw pellter cymdeithasol.”

 “Hoffwn ddiolch hefyd i fy nghwsmeriaid rheolaidd a haelioni pobl sydd wedi rhoi eitemau.” 

Yn ogystal â’r lle ychwanegol, mae Rosa’n cynnig talebau nawr am unrhyw werth a heb ddyddiad terfyn.

 O ran y dyfodol, mae Rosa’n edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid i’w siop.

 Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen, “Llongyfarchiadau i Rosa ar ben-blwydd cyntaf ei busnes ac am ei ehangu.  Mae’n amlwg fod ganddi lawer o syniadau ac egni sy’n allweddol ar gyfer sicrhau fod busnes fel hyn yn gallu goroesi a thyfu, yn enwedig yn ystod yr amser digyffelyb yma.”

 Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cefnogi Busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen, “Rwy’n hynod o falch fod Rosa wedi ymrwymo i gadw’r busnes hyfryd yma i fynd er gwaethaf yr heriau, ac mae’n parhau i gynnig eitemau unigryw a diddorol i gwsmeriaid ar gyfer eu cartrefi.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Medi 2020