Gwisgo mygydau i ddod yn orfodol mewn siopau yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi datgan y newidiadau i reoliadau’r coronafeirws yng Nghymru gan gyhoeddi bydd gwisgo mygydau mewn siopau a mannau cyhoeddus caeedig yn dod yn orfodol yng Nghymru o ddydd Llun 14 Medi 2020, ond ni fyddent yn orfodol mewn gweithleoedd.

O ddydd Llun 14 Medi ymlaen bydd hi hefyd yn anghyfreithlon i fwy na chwech o bobl o aelwyd estynedig ymgynnull dan do yng Nghymru.

Ni fydd y rheol yn berthnasol i blant o dan 11 oed a gall hyd at 30 o bobl o wahanol gartrefi barhau i gyfarfod y tu allan.

Bydd y cyfyngiad newydd yn berthnasol mewn tafarndai a bwytai, yn ogystal â chartrefi preifat.

Gorchuddion wyneb: mae canllawiau i'r cyhoedd, i'w gweld https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw. Cymru

https://llyw.cymru/cyfyngu-ymhellach-ar-gwrdd-yn-gymdeithasol-gorfodi-gorchuddion-wyneb-i-helpu-i-atal-argyfwng

Ffynhonnell: Busnes Cymru 

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwisgo-mygydau-i-ddod-yn-orfodol-mewn-siopau-yng-nghymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Medi 2020