Cronfa Surplus with Purpose FareShare gwerth £3 miliwn ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae Surplus with Purpose gan FareShare yn gronfa gwerth £3 miliwn sy’n darparu hyd at £50,000 i fusnesau bwyd yn y DU i wrthbwyso costau danfon bwyd dros ben o ansawdd da at achosion da, gan helpu'r rheiny sydd fwyaf mewn angen.

Mae’r gronfa ar agor i gwmnïau sydd am ddatgloi bwyd dros ben (neu ‘wastraff’) newydd neu anodd ei gyrraedd, yn ogystal â’r rheiny sydd ddim wedi gweithio o’r blaen gyda FareShare.  Mae amrywiaeth eang o fwydydd yn gymwys ar gyfer cefnogaeth (gwelwch wefan FareShare)

 Gall arian gael ei ddefnyddio i dalu am:   

  • Costau staff ychwanegol ar gyfer pacio a didoli bwyd cymwys
  • Adeiladu, cyflwyno a rheoli prosesau newydd.
  • Costau pecynnau a chludiant,
  • Colled mewn incwm o’r gwerthiant o’r bwyd dros ben ar gyfer bwyd anifeiliaid neu dreuliad anerobig.

 Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

 Rhagor o wybodaeth yn  https://fareshare.org.uk/

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Medi 2020