Ydych chi'n gymwys i gael cymorth o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol?

Bydd sefydliadau yn y sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

 Gall y sefydliadau canlynol wneud cais am gyfran o'r gronfa: 

  • lleoliadau cherddoriaeth
  • stiwdios recordio ac Ymarfer
  • sefydliadau ac atyniadau treftadaeth
  • amgueddfeydd a gwasanaethau archifau achrededig
  • llyfrgelloedd
  • digwyddiadau a’r rheini sy’n darparu cymorth technegol ar eu cyfer
  • sinemâu annibynnol
  • a’r sector cyhoeddi

Mae’r cyllid diweddaraf hwn yn rhan o becyn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r sector diwylliannol a’r sector celfyddydau wrth iddynt ddygymod â gostyngiad dramatig yn eu refeniw o ganlyniad i’r pandemig. 

Mae elfen arall, wahanol o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, sy’n werth £27.5 miliwn, yn cael ei darparu drwy Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cefnogi theatrau ac orielau. Lansiwyd y gronfa honno ar 17 Awst 2020 ac mae’r manylion i’w gweld ar wefan Cyngor y Celfyddydau.

https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/cronfa-adferiad-diwylliannol-cymru-cyngor-celfyddydau-cymru-yn-agor-i

 Bydd y gwiriwr cymhwystra ar gael ar-lein dydd Mawrth, 1 Medi 2020 a bydd sefydliadau’n gallu cyflwyno ceisiadau am gymorth o’r gronfa o 14 Medi 2020 ymlaen. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 30 Medi 2020.

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture/cy

 Ewch i wefan Llyw.Cymru am ragor o wybodaeth.

https://llyw.cymru/ydych-chin-gymwys-i-gael-cymorth-or-gronfa-adferiad-diwylliannol?_ga=2.199890414.1717214414.1598948436-184063354.1584523019

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/ydych-chi’n-gymwys-i-gael-cymorth-o’r-gronfa-adferiad-diwylliannol

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Medi 2020