Pecyn ariannol i'r sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cronfa gwerth £14 miliwn i gefnogi’r sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru.  Bydd y gronfa’n rhoi cefnogaeth hanfodol i glybiau a sefydliadau chwaraeon, darparwyr annibynnol a digwyddiadau chwaraeon sydd wedi eu heffeithio’n sylweddol gan bandemig COVID-19. Bydd y gronfa’n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Darllenwch ragor am y gronfa trwy Llyw.Cymru a Chwaraeon Cymru:

https://llyw.cymru/pecyn-cyllid-gwerth-14-miliwn-ar-gyfer-sector-chwaraeon-a-hamdden-cymru

https://www.chwaraeon.cymru/canolfan-cyfryngau/newyddion-erthyglau-ac-ymgyrchoedd/pecyn-cyllid-gwerth-14-miliwn-ar-gyfer-sector-chwaraeon-a-hamdden-cymru/

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Medi 2020