Helo Blod: Dysgwch ragor am y gwasanaeth cyfieithu a chyngor iaith Gymraeg am ddim sydd ar gael i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-frandio menter iaith Busnes Cymru.

 Mae Helo Blod yn wasanaeth cyfieithu a chyngor iaith Gymraeg cyflym a chyfeillgar rhad ac am ddim a fydd yn eich helpu i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes.  Gall defnyddio dim ond ychydig bach o Gymraeg wneud gwahaniaeth mawr i’ch busnes.

O gyfieithu arwyddion ar ddrysau, bwydlenni, cardiau busnes neu arwyddion, at gyngor ar sut i wneud eich gwefan yn ddwyieithog – mae Helo Blod yma i’ch cefnogi!

Daniela Schlick yw’r cynghorydd rhanbarthol ar gyfer Torfaen ac mae’n gallu helpu gyda marchnata busnesau trwy ddefnyddio amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol Cymru.

 Ewch i https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Medi 2020