Hawlio arian yn ôl trwy'r Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan

Os ydych wedi cofrestru’ch sefydliad ar gyfer y Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan ac wedi cynnig gostyngiadau’r cynllun i bobl sy’n bwyta ar y safle o ddydd Llun i ddydd Mercher rhwng 3 a 31 Awst, gallwch:

  • hawlio’n ôl y gostyngiad ar fwyd a diodydd di-alcohol
  • cyflwyno hawliadau wythnosol ar gyfer mis Awst hyd at 30 Medi

Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi cyfarwyddyd ar

  • Pryd y gallwch hawlio
  • Yr hyn y bydd ei angen arnoch
  • Sut i hawlio
  • Y cofnodion y mae’n rhaid i chi eu cadw
  • Yr hyn sy’n digwydd nesaf

Mae’r wybodaeth i gyd ar gael ar wefan GOV.UK 

https://www.gov.uk/guidance/claim-money-back-through-the-eat-out-to-help-out-scheme.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Medi 2020