Am greu lleoliadau swyddi i bobl ifanc? Gwiriwch a oes modd i chi wneud cais am arian trwy gynllun newydd Kickstart

Gallwch ddefnyddio Cynllun Kickstart i greu lleoliadau swyddi newydd am 6 mis i bobl ifanc sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir. Dylai’r swyddi yma gefnogi pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i gael hyd i waith ar ôl cwblhau’r cynllun.

Mae arian ar gael ar gyfer 100% o’r Isafswm Cyflog Gwladol perthnasol am 25 awr yr wythnos, a’r cyfraniadau cysylltiedig gan gyflogwyr i Yswiriant Gwladol a lleiafswm cyfraniadau ymrestru awtomatig.  Mae yna hefyd £1,500 ar gael i bob swydd ar gyfer costau sefydlu, cefnogaeth a hyfforddiant.

Mae arian ar gael ar ôl proses ymgeisio llwyddiannus.  Rhaid i geisiadau fod am o leiaf 30 o leoliadau swyddi.  Os na allwch gynnig cymaint o swyddi â hyn, gallwch ymuno â chyflogwyr eraill i gyrraedd y lleiafswm yma.

Mae’r holl fanylion gan gynnwys pwy all wneud cais a sut i’w cael yn GOV.UK

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-apply-for-a-grant-through-the-kickstart-scheme

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Medi 2020