Wythnos Sgiliau Digidol Microsoft UK: 14eg – 18fed Medi

Mae’r dathliad yma o bob peth sy’n ymwneud â Sgiliau Digidol yn dwyn ynghyd y syniadau diweddaraf o arweinwyr y diwydiant yn ogystal ag amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant am ddim.

 Ymhlith y themâu am yr wythnos mae:

  • Sgiliau am adferiad economaidd cynhwysol
  • Cyflawni mwy gyda DA
  • Sgiliau diogelwch ar gyfer byd gwaith cyfnewidiol

Bydd pob diwrnod yn dechrau gyda sgwrs fer yn ymdrin â rhai o’r tueddiadau nodedig o ran sgiliau a phynciau sgiliau ar hyn o bryd.

 Mae rhagor o wybodaeth, yr agenda lawn a gwybodaeth bwcio ar gael yma

https://www.microsoft.com/en-gb/home/digital-skills/week/

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Medi 2020