Clwb Busnes poblogaidd yn Nhorfaen yn addasu yn ystod y pandemig ac yn gweld cynnydd mewn aelodaeth

Mae Llais Busnes Torfaen, clwb rhwydweithio busnes poblogaidd yn ne ddwyrain Cymru nid yn unig wedi gweld naid yn nifer yr aelodau dros y misoedd diwethaf gyda nifer o fusnesau yn ymuno, ond maen nhw wedi addasu’n gyflym i’r pandemig trwy gynnig rhwydweithio ‘rhithiol’ ar-lein yn rheolaidd.

Mae’r aelodaeth nawr dros 80 ac yn cynnwys busnesau cyfredol yn ogystal â busnesau cychwynnol ar draws nifer o sectorau.

Mae’r pwyllgor, sydd bob amser yn awyddus i addasu a chynnig cyfleoedd newydd i aelodau, ac sy’n cael ei arwain gan bobl fusnes leol, wedi datblygu cyfarfodydd ‘rhithiol’ misol yn lle digwyddiadau chwarterol ‘byw’. Mae’r rhain wedi galluogi aelodau i barhau i rwydweithio’n rheolaidd, cael cysylltiadau newydd, rhannu eu profiadau, rhoi cefnogaeth i’w gilydd yn ogystal â dysgu gan eraill.

Hefyd, mae Llais Busnes Torfaen newydd gyhoeddi eu cylchgrawn chwarterol.  Mae hyn yn cynnwys astudiaethau achos gan aelodau sy’n trafod sut maen nhw wedi ceisio cynnal ac addasu eu busnesau o ganlyniad i sefyllfa COVID-19.

Daeth nifer fawr o bobl fusnes ynghyd yn y cyfarfod ‘rhithiol’ mwyaf diweddar a gynhaliwyd ar ddydd Iau 17eg Medi.

Dywedodd Carolyn Jenkins, Swyddog Datblygu Busnes yng nghwmni cyfreithwyr Rubin Lewis O’ Brien,

“Roedd cyfarfod Llais Busnes Torfaen ar 17eg Medi’n ddymunol iawn. Gwelais i bobl nad oeddwn i wedi eu gweld ers tro a ches fy nghyflwyno at rai busnesau newydd - rhai sydd wedi dechrau yn ystod y cyfnod clo a rhai busnesau lleol sydd wedi ymuno â’n rhwydwaith bywiol a chyfeillgar.  Rwy’n edrych ymlaen at y cyfarfod nesaf ar 22ain Hydref.”

Mae’r clwb busnes yn croesawu aelodau newydd ac yn parhau i gynnig aelodaeth ar-lein am ddim tan ddiwedd Rhagfyr 2020 i fusnesau a rhai sydd ar gychwyn.  Bydd cyfarfodydd ‘rhithiol’ ar-lein i aelodau yn digwydd yn Hydref a Thachwedd.

Mae rhagor o wybodaeth am Lais Busnes Torfaen, sut i ymuno a rhestr o’r aelodau presennol ar gael yn  www.southwalesbusiness.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Medi 2020