Ymgynghoriad Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: Mesurau Rheoli Traffig Dros Dro COVID ar gyfer Canol Trefi Torfaen

TEE Consultation banner WELSH

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gwahodd busnesau Torfaen i roi eu barn ar fesurau rheoli traffig dros dro COVID. 

Bwriad y newidiadau hyn yw cynorthwyo gyda chadw pellter cymdeithasol.  

Mae’r ymgynghoriad ar y ffyrdd canlynol. Cliciwch ar y dolenni i gael manylion llawn y mesurau. 

Cwmbrân 

      St Lukes Road, Pontnewydd, culhau ffordd

      Commercial Street, Hen Gwmbrân, lledu palmant

      Commercial Street, Pontnewydd, lledu palmant

      Glyndwr Road, Cwmbrân, lledu troedffordd

      Victoria Street, Hen Gwmbrân, lledu troedffordd

Pont-y-pŵl

      Osborne Road, Pont-y-pŵl, lledu troedffordd

      Windsor Road, Griffithstown, lledu troedffordd

      Clarence Street, Pont-y-pŵl, lledu troedffordd

      Commercial Street, Pont-y-pŵl, lledu palmant

Blaenafon

      Broad Street South, Blaenafon, lledu troedffordd

      Broad Street North, Blaenafon, lledu troedffordd

      Woodland Street, Blaenafon, lledu troedffordd

      Broad Street, Blaenafon, lledu troedffordd

      Ivor Street, Blaenafon, lledu troedffordd

Daw’r ymgynghoriad i ben ar ddydd Gwener 2il Hydref 2020 5pm 

I gael rhagor o wybodaeth ac i roi adborth, cysylltwch â:

Craig Williams – Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Ffôn: 01495 742423/07980 682801  

Ebost: craig.williams@torfaen.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 17th Medi 2020