Teclyn Llywodraeth Cymru ar gyfer asesu risg COVID-19 yn y gweithlu.

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd i ofalu am iechyd a diogelwch eu staff yn y gwaith ac mae hyn yn cynnwys deall a ydyn nhw mewn categori o risg uwch o COVID-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno teclyn, a ddatblygwyd i’w ddefnyddio mewn iechyd a gofal cymdeithasol ond a all gael ei ddefnyddio mewn mannau gwaith eraill i helpu ystyried risg personol o symptomau mwy difrifol i’r rheiny sy’n dod i gysylltiad â COVID-19. Yn cynnwys tabl sgorio, mae’r Teclyn yn gofyn nifer o gwestiynau gyda’r bwriad o weld pwy sydd mewn perygl uwch o Covid-19. Mae’n gofyn am iechyd, pwysau ac ethnigrwydd, a allai gynyddu risg o salwch difrifol ar ôl heintio â Covid-19.

Ymhlith y sectorau sy’n cael eu cynnwys mae :

  • Iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector cyhoeddus
  • Y GIG
  • Addysg
  • Mannau gwaith eraill

Mae yna adran ar gyfer Cyfarwyddyd a Chwestiynau Cyffredin hefyd

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i ddysgu rhagor

https://gov.wales/covid-19-workforce-risk-assessment-tool

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Medi 2020