Gwobrau Merched sy'n Arloesi 2020/21

Mae Innovate UK, fel rhan o UK Research and Innovation, yn cynnig 10 Gwobr Merched sy’n Arloesi i entrepreneuriaid benywaidd ledled y DU.

 Nod y gystadleuaeth hon yw dod o hyd i fenywod gyda syniadau cyffrous, arloesol a chynlluniau uchelgeisiol a fydd yn ysbrydoli eraill. Mae’r gwobrau ar gyfer sylfaenwyr, cyd-sylfaenwyr neu uwch wneuthurwyr penderfyniadau benywaidd sy’n gweithio mewn busnesau sy’n weithredol ers o leiaf blwyddyn.

 Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyderus, gyda chefnogaeth gwobr, y gallant wneud cyfraniad sylweddol at her gymdeithasol, amgylcheddol a/neu economaidd frys drwy eu prosiect arloesol.

 Bydd yr enillwyr yn derbyn grant o £50,000 a phecyn pwrpasol o fentora, hyfforddi a chymorth busnes.

 Mae’r gystadleuaeth yn cau am 11am ar 14 Hydref 2020.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Medi 2020