A ydych chi'n fusnes yn Nhorfaen sydd angen arweiniad ynghylch COVID-19 yn y gweithle?

mask-5876395_640

 Mae Profi, Olrhain a Diogelu (POD) a thîm Diogelu’r Cyhoedd yng Nghyngor Torfaen yn cynnal cyfres o Glinigau Busnes ar-lein ar gyfer sectorau penodol.

Beth fydd yn cael sylw:

  • Cyflwyniad i'r system TTP yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ac amlinelliad o sut mae'r system yn gweithio
  • Sut y gall TTP eich helpu chi a sut y gallem ryngweithio â'ch busnes
  • Camau allweddol i fusnesau eu cymryd i sicrhau ymateb effeithlon ac effeithiol i COVID-19 pan fydd achosion yn cael eu canfod yn y gweithle
  • Gwersi a ddysgwyd o glystyrau ac achosion o'r gorffennol
  • Holi ac Ateb

 

Safleoedd Trwyddedig - 22 Ebrill - 1pm - Archebwch Yma:

Safleoedd Arlwyo – 28 Ebrill – 1pm – Archebwch Yma:

Busnesau Cyffredinol - 6 Mai – 1pm – Archebwch Yma:

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Ebrill 2021