Wythnos Ymwybyddiaeth Dilyniant Busnes (BCAW) 17eg – 21ain Mai 2021

Dyluniwyd ymgyrch Wythnos Ymwybyddiaeth Dilyniant Busnes (BCAW) gan y BCI i helpu sefydliadau ledled y byd i gynyddu ymwybyddiaeth fewnol o bwysigrwydd dilyniant busnes, ei arferion gorau sylfaenol a hanfodol, a sut i’w ymgorffori o fewn diwylliant y sefydliad. 

Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r ymgyrch wedi ystyried themâu newydd ac wedi ehangu o ran pynciau newydd, ond o ystyried y pandemig a’r ymyrraeth sydd wedi dilyn sydd wedi dangos pa mor bwysig ydyw i fusnes, o unrhyw faint ac mewn unrhyw sector, gael cynlluniau dilyniant busnes, y thema ar gyfer 2021 yw ‘mynd yn ôl at y pethau sylfaenol’.

Bydd yr ymgyrch yn digwydd rhwng 17eg Mai a 21ain Mai a bydd yn cynnwys llawer o adnoddau ynghyd â gweithgareddau a chystadleuthau i gymryd rhan ynddynt.

Ewch i wefan  BCAW i gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys:

  • Pecyn Ymwybyddiaeth BCAW y gellir ei lawrlwytho (yn cynnwys fideo, posteri, cyfryngau cymdeithasol ac arbedwyr sgrin) 
  • Rhaglen gweminar 

 Wythnos Ymwybyddiaeth Dilyniant Busnes (BCAW) 2021 | BCI (thebci.org)

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Mai 2021