Hawliadau CCSC ar gyfer Ebrill

Mae Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws wedi ei ymestyn tan fis Medi 2021.

Rhaid i hawliadau ar gyfer diwrnodau yn Ebrill 2021 gael eu gwneud erbyn 14eg Mai 2021.

Y dyddiad cynharaf i hawlio ar gyfer Mai 2021 yw 19eg Ebrill 2021.

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen am hawliadau ewch i GOV.UK

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Ebrill 2021