Chambers Wales: Cyfleoedd Hyfforddiant Masnach Ryngwladol a Digwyddiadau Busnes

Hyfforddiant Masnach Ryngwladol   

Uwchsgiliwch eich cyflogeion gyda chymwysterau cydnabyddedig gan Chambers Wales.

Mae rhaglen gynhwysfawr o gyrsiau hyfforddiant rhithwyr ar-lein rhwng Ebrill a Mehefin ar gael i’w bwcio nawr.  Gellir bwcio cyrsiau unigol neu becyn.  Gellir cynnal cyrsiau yn fewnol hefyd.

Mae’r amrywiaeth eang o bynciau’n cynnwys, er enghraifft:

  • Deall Allforio
  • Dogfennaeth Allforio
  • Rheolau Tarddiad Ffafriol

Am ragor o wybodaeth, ffioedd a bwcio ewch i  https://chamberswales.com/training/

Digwyddiadau Busnes

Mae Chambers Wales hefyd yn trefnu digwyddiadau busnes rhithwir ar-lein, gan gynnwys digwyddiadau wythnosol ~ConnectOnline ar ddydd Mercher

Am ragor o fanylon a sut i gadw lle, ewch at https://my.chamberswales.com/events.html

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Ebrill 2021