Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol – Cau 20 Ebrill

Mae Cam 2 y Gronfa Adferiad Ddiwylliannol bellach ar agor i geisiadau a byddant yn cau ar 20 Ebrill 2021 am 5pm. Bydd y Gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd yn agor yn gynnar yn Fis Mai ac yn cael ei weinyddu gan yr Awdurdodau Lleol.

Bydd y cyllid ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021.

Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd nawr i adolygu'r meini prawf cyn gwneud cais.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Ebrill 2021