Cyswllt Ffermio: Cymorth COVID 19 ar gyfer y Sector

Mewn ymateb i’r cyfyngiadau sydd mewn grym oherwydd pandemig y coronafeirws, mae Cyswllt Ffermio wedi trefnu nifer o gymorthfeydd un-i-un,  sy'n cael eu hariannu'n llawn ar gyfer unigolion cofrestredig.

“Pa bryderon bynnag sydd gennych am eich busnes, nid dyma'r amser i gadw’r pryderon i chi eich hun,  byddwn yn dod o hyd i arbenigwr a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth cyfrinachol sydd eu hangen arnoch naill ai dros y ffôn neu'n ddigidol,” yw neges Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglenni Gwledig gyda Menter a Busnes, sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar y cyd â Lantra Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Os nad yw ffermwyr neu goedwigwyr cymwys eisoes wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio, mae hon yn broses gyflym y gellir ei gwneud hefyd dros y ffôn drwy ffonio'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813.

Bydd y cymorthfeydd, sy’n cael eu darparu dros y ffôn neu'n ddigidol, yn parhau hyd nes y bydd gwasanaeth ‘arferol’ wyneb yn wyneb Cyswllt Ffermio ar gael unwaith eto.  Fel arfer, bydd pob un yn para oddeutu awr i bob unigolyn. Gellir trafod pynciau sy'n amrywio o faterion cydymffurfio rheoleiddiol a rheoli busnes – sy’n gallu cynnwys, er enghraifft, cyngor cyfreithiol, cyfrifeg, cynllunio ac olyniaeth  -  i bynciau technegol ac iechyd anifeiliaid, rheoli pobl a phrosiectau arallgyfeirio.

Mwy o wybodaeth yn: Cyswllt Ffermio 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Ebrill 2021