CThEM: Help a chymorth ar gyfer gweithio oddi ar y gyflogres

Newidiodd y rheolau gweithio oddi ar y gyflogres (a elwir weithiau yn IR35) ar 6 Ebrill 2021. 

Gall busnesau gael help ar y rheolau gweithio oddi ar y gyflogres (IR35) gyda gweminarau arlein, gweithdai a galwadau addysgiadol gan CThEM.

Mae’r canllawiau a’r pecynnau canlynol yn ddefnyddiol i unrhyw un a effeithir gan y newidiadau gweithio oddi ar y gyflogres:

At hyn, mae CThEM, wedi darparu dadansoddiad o’r adnoddau priodol sydd ar gael i chi gan ddibynnu os ydych yn:

  • Gleient neu dalwr ffioedd
  • Contractwr
  • Asiant trethi  

Ewch i Help and support for off-payroll working - GOV.UK (www.gov.uk) i weld yr holl wybodaeth berthnasol 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Ebrill 2021