Cronfa newydd £20 miliwn i dyfu gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd y DU yn agor i dderbyn ceisiadau

Gall gweithgynhyrchwyr wneud cais am gyfran o hyd at £20 miliwn mewn cyllid grant cyfalaf i weithgynhyrchu meddyginiaethau ac offer diagnostig yn y DU, mae’r Gweinidog Nadhim Zahawi wedi cyhoeddi.

Mae’r gronfa ar agor i weithgynhyrchwyr y sector preifat yn y meysydd:

  • meddyginiaethau dynol
  • diagnosteg meddygol
  • technolegau meddygol (MedTech)

Cyfanswm cost prosiect cymwys lleiaf ar gyfer ceisiadau yw £8 miliwn (dim cyfyngiad uchaf)

Caniateir mwy nag un cais ond rhaid iddyn nhw fod ar gyfer gwahanol fuddsoddiadau.

Dyddiad cau gwneud ceisiadau 11:59pm 30 Mehefin 2021.

Darllenwch y datganiad llawn i’r wasg

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Ebrill 2021