Lletygarwch awyr agored yn cael caniatâd i ailagor a'r rheolau ar gymysgu yn yr awyr agored yn cael eu llacio yng Nghymru

Wrth i’r achosion o heintiadau COVID-19 newydd barhau i ostwng, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cadarnhau bydd chwe unigolyn yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored yng Nghymru o ddydd Sadwrn 24 Ebrill a bydd lletygarwch awyr agored yn cael ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill.

Mae'r rheol bresennol yn darparu fel bod modd i hyd at chwe unigolyn (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) o ddwy aelwyd ar y mwyaf gyfarfod yn yr awyr agored. O ddydd Sadwrn ymlaen, bydd y rheolau newydd yn caniatáu i chwe unigolyn (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) gyfarfod yn yr awyr agored.

Nid yw’r rheolau ar gyfer cyfarfod dan do wedi newid.

Dylai unigolion gadw pellter cymdeithasol rhyngddynt ag eraill o’r tu allan i'w haelwyd neu swigen gefnogaeth wrth gyfarfod y tu allan.

Mae'r Prif Weinidog hefyd wedi cadarnhau y caniateir i letygarwch awyr agored ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill 2021.

Ddydd Llun 26 Ebrill 2021:    

  • Bydd atyniadau awyr agored, gan gynnwys ffeiriau a pharciau thema, yn ailagor. 
  • Gall lletygarwch yn yr awyr agored yn ailddechrau, gan gynnwys caffis, tafarndai a bwytai. Bydd lletygarwch dan do yn parhau ar gau, ac eithrio ar gyfer cludfwyd.
  • Gellir cynnal gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl (ddydd Llun 3 Mai yn flaenorol).
  • Gellir cynnal derbyniadau priodas awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl (ddydd Llun 3 Mai yn flaenorol)

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar gyfer ailagor lletygarwch (tafarndai, caffis, bwytai a lleoliadau trwyddedig) yn yr awyr agored, edrychwch ar y canllawiau UK Hospitality Guidance For Hospitality in Wales i gael gwybodaeth am gyngor diogel o ran COVID-19 ac asesiadau risg i fusnesau lletygarwch.

Ddydd Gwener (23 Ebrill 2021), bydd y Prif Weinidog yn cadarnhau’r trefniadau ar gyfer llacio rheolau COVID ymhellach a bydd y rhain yn dod i rym ddydd Llun 26 Ebrill 2021.

Ffynhonnell:  DATGANIAD I’R WASG: Llywodraeth Cymru ac Busnes Cymru 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Ebrill 2021