SEISS Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig: Hawlio'r 4ydd Grant

Bydd y gwasanaeth ar-lein i hawlio'r pedwerydd grant ar gael o ddiwedd Ebrill 2021.

Os ydych chi'n gymwys yn seiliedig ar eich ffurflenni treth, bydd Cyllid a Thollau EM yn cysylltu â chi ganol mis Ebrill i roi dyddiad i chi, fel y medrwch wneud cais o'r dyddiad hwnnw. Fe'i rhoddir i chi naill ai trwy e-bost, llythyr neu o fewn y gwasanaeth ar-lein. Ni fyddwch yn gallu hawlio cyn y dyddiad hwn

Rhaid i chi wneud eich cais ar 1 Mehefin 2021 neu cyn hynny.

I gael gwybodaeth bellach, cael gwybod yr hyn y bydd ei angen arnoch a'r meini prawf cymhwysedd, ewch i:

 https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-self-employment-income-support-scheme?&utm_source=t.co_hmrcgovuk&utm_medium=social&utm_campaign=seiss&utm_content=claim_4th_grant

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Ebrill 2021