Adnoddau sgiliau a hyfforddi ar gyfer y sectorau lletygarwch/twristiaeth

Wrth i fusnesau yn y sectorau lletygarwch, eiddo trwyddedig a thwristiaeth baratoi i ailagor, mae nifer o adnoddau rhithwir ar-lein ar gael i’w helpu gyda’r cam yma.

All Hands to the Pump:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  adnodd am ddim i gefnogi’r rheiny sy’n gweithio yn neu gyda’r fasnach drwyddedig, yn cynnwys gweminarau, digwyddiadau, hyfforddiant ac adnoddau am ddim i ddeiliaid trwydded, rheoleiddwyr a rheolwyr gan bartneriaid lletygarwch.

Llwyfan Sgiliau: WorldHost 2020 – Cadw cwsmeriaid yn ddiogel (COVID-19)                                                                                                                                                                                                                                                                        Mae WorldHost 2020 yn paratoi eich gweithwyr proffesiynol ar gyfer dyletswydd rheng flaen ar ôl Covid-19. Gan edrych ar y newidiadau allweddol y byddan nhw’n dod ar eu traws o ddydd i ddydd, mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar dair agwedd allweddol; yr amgylchedd gwaith, newidiadau ymddygiad pobl ac iechyd, diogelwch a hylendid. Cost £6.00

  Dysgu CPL (Lletygarwch) 

  • Rhaglen Barod i Wasanaethu – Aelod Tîm: Wedi ei ddatblygu i gefnogi gweithredwyr a’u timau wrth weithredu dychwelyd diogel ac effeithiol i’r gwaith, gan lynu at egwyddorion COVID ddiogel. Cost: £7.50 y person
  • Ailagor wedi’r clo – Rheolwr – barod i Wasanaethu: Wedi ei ddatblygu i alluogi’r rheiny mewn rôl rheolwr neu oruchwyliwr i ddeall y gweithredoedd a chyfrifoldebau sydd ganddyn nhw i sicrhau bod eu safle a’u timau’n barod i wasanaethu cwsmeriaid eto. Cost: AM DDIM 

Cymorthfeydd Busnes Torfaen

Hefyd, mae’r cymorthfeydd busnes rhithwir canlynol ar gael ar-lein am ddim. Maen nhw’n canolbwyntio ar gyfarwyddyd o gylch COVID-19 yn y gweithle ac yn cael eu rhedeg gan Brofi, Olrhain, Diogelu (POD) a thîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Torfaen ar gyfer :

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Ebrill 2021