Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru

SFBW - Area43

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydyn ni yma i’ch helpu chi a busnesau eraill Cymru i roi’r digidol wrth galon eich busnes er mwyn sicrhau’r gwerthiant gorau posib. 

Mae ein rhaglen rhad ac am ddim yn cynnwys gweminarau am ddim a chymorth un-i-un wedi’i deilwra, a luniwyd i’ch helpu i ddefnyddio digidol fel pâr sbâr o ddwylo pan fydd pwysau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod eich cwsmeriaid yn gwybod ble i ddod o hyd i chi a sut i brynu gennych chi. 

P’un ai a ydych chi’n bwriadu symud ar-lein, gwneud llwyddiant o’r ‘busnes fel arfer’ newydd neu gynnal presenoldeb eich brand yn lleol ar gyfer yr amser pan fydd pethau’n mynd yn ôl i normal, cofrestrwch heddiw. 

  • Cofrestru: cewch fynediad at ein rhaglen lawn o gymorth am ddim 
  • Gweminarau am ddim: ymunwch â digwyddiadau rhyngweithiol i gael atebion cyflym ac enillion i’r dyfodol 
  • Cymorth un-i-un: atgyfnerthu eich gwybodaeth yn gamau gweithredu sy’n sicrhau canlyniadau 

 Cofrestrwch i ddefnyddio digidol i greu arian, cynyddu adnoddau ac arbed amser 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Ebrill 2021