Tîm Cyflogadwyedd Cyngor Torfaen: HELP I RECRIWTIO: Ar gyfer y Sector Bariau a Lletygarwch

Gyda chyfyngiadau’n llacio a lletygarwch awyr agored yna ailagor, ydych chi eisiau llenwi swyddi gwag ar frys, naill ai tymor hir neu dymor byr, i ddiwallu anghenion eich busnes o ganlyniad i Covid-19?

Os felly, gadewch i Dîm Cyflogaeth Cyngor Torfaen roi cefnogaeth i chi i gael hyd i‘r bobl gywir i ymuno â’ch tîm.

Cysylltwch â Ruth Burnett neu Vivienne Richards trwy

Ruth.Burnett@torfaen.gov.uk 07984629163
Vivienne.Richards@torfaen.gov.uk 07930602397/07976493927

Neu, cwblhewch y ffurflen hon i drafod eich gofynion staffio

Taflen yma

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Ebrill 2021