Straen Cysylltiedig â Gwaith – cyngor i gyflogwyr

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu gweithwyr cyflogedig rhag straen yn y gwaith drwy wneud asesiad risg a gweithredu arno. Wrth fynd i’r afael â phroblem yn gynnar, bydd effeithiau’r broblem yn llai. 

Os oes gennych chi asesiad risg ar waith eisoes, ystyriwch a ydych chi angen ailasesu’r sefyllfa oherwydd y newidiadau a’r heriau sydd wedi dod yn sgil COVID-19.

Cymerwch gip ar yr adnoddau canlynol :

  • Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) amrywiol adnoddau o ran cymorth a chyfarwyddyd ymarferol, gan gynnwys templedi asesu risg, pecyn siarad i gychwyn sgyrsiau, llyfrau gwaith, posteri, ap symudol newydd a phecyn dangosyddion straen awtomatig (SIT).
  • Mae gan ACAS  adnoddau am ddim i helpu cyflogwyr, rheolwyr a staff i gynorthwyo gydag iechyd meddwl.
  • Ewch i dudalennau Cadw Cymru’n Ddiogel yn y Gwaith Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth i’ch busnes er mwyn delio gyda Coronafeirws.

Ffynhonnell: Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Ebrill 2021