Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Er mwyn atal COVID-19 rhag lledaenu, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Rheoliadau Coronafeirws, gan osod cyfyngiadau llym ar bobl yn ymgynnull ac yn symud, ac ar redeg busnesau (bu’n rhaid i rai ohonynt gau dros dro). Bob yn dipyn, ar ôl cynnal adolygiadau rheolaidd o’r Rheoliadau, mae nifer cynyddol ohonynt wedi cael caniatâd i agor eto.

Rhaid i fusnesau sy’n cael caniatâd i weithredu, neu leoliadau sy’n cael caniatád i agor, wneud hynny’n ddiogel mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Coronafeirws, yn ogystal â rhwymedigaethau cyfreithiol eraill sydd ar gyflogwyr (megis deddfwriaeth iechyd a diogelwch).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu'r pum prif gam y dylai bawb sy’n gyfrifol am waith yng Nghymru eu cymryd i’n helpu i Gadw Cymru yn Ddiogel.

Ewch i’r tudalennau Diogelu Cymru yn y Gweithle ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Ffynhonnell: Busnes Cymru : https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Ebrill 2021