Gallwch nawr wneud hawliadau CJRS mis Mawrth

Gallwch nawr gyflwyno eich ceisiadau am gyfnodau ym mis Mawrth. Rhaid eu gwneud erbyn dydd Mercher 14 Ebrill 2021.

Gallwch hawlio cyn, yn ystod neu ar ôl i chi brosesu eich cyflogres. Os gallwch chi, mae'n well gwneud hawliad unwaith y byddwch yn siŵr o union nifer yr oriau y bu eich cyflogeion yn gweithio fel nad oes rhaid i chi newid eich hawliad yn nes ymlaen.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch gweithwyr yn gymwys yna cyfrwch faint y gallwch ei hawlio gan ddefnyddio enghreifftiau a chyfrifydd CJRS.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Ebrill 2021