Chambers Wales: Arolwg Busnes Chwarterol Ch3 2021: Rhowch eich barn

Gall busnesau roi eu barn trwy’r Arolwg Economaidd Chwarterol sy’n rhoi mewnwelediad a gwybodaeth i Chambers Wales i ddylanwadu ar lywodraethau Bae Caerdydd a San Steffan.

Arolwg ar draws y DU gan Siambrau Masnach Prydain yw’r Arolwg Economaidd Chwarterol ac mae’r data a gesglir o’ch atebion yn cael ei ystyried fel un o’r ffynonellau pwysicaf ar yr economi gan Lywodraeth y DU, Banc Lloegr a’r cyfryngau ehangach.

Cymerwch lai na 10 munud i roi’ch barn.

Bydd yr arolwg yn cau ar 13eg Medi

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Awst 2021