Busnes Cymru – Cymorth i fusnesau cychwynnol a grant rhwystrau

Ddiwedd mis Tachwedd lansiwyd grant Rhwystrau Dechrau Busnes Cymru fel rhan o ymrwymiad Covid-19 Llywodraeth Cymru, i roi hwb i raglen o gymorth cyflogaeth a sgiliau i helpu pobl yn ôl i'r gwaith a hunangyflogaeth. Mae'r grant ar agor tan 31 Mawrth 2021.

Yn ogystal â'r gwasanaethau ymgynghorol cychwyn busnes, gall unigolion di-waith sy'n wynebu mwy o rwystrau wneud cais am hyd at £2,000 i gyfrannu at gostau hanfodol dechrau busnes.

https://businesswales.gov.wales/cy/grant-rhwystrau-busnes-cymru


Bydd angen i unigolion sy'n gwneud cais am y grant hefyd gael cyngor ar ddechrau busnes i gefnogi eu taith.

Cofrestrwch yma – Cyngor i ddechrau gyda Busnes Cymru
Dolen yma – am restr lawn o weminarau a chlybiau dechrau busnes o wasanaethau Busnes Cymru, gan gynnwys y Hwbiau Menter a phartneriaid

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Chwefror 2021