COVID-19: Sut i drin treuliau a buddion penodol a roddir i weithwyr yn ystod y coronafeirws

Gwybodaeth am dreuliau a buddion trethadwy sy’n cael eu talu i weithwyr oherwydd y coronafeirws a sut i hysbysu CThEM amdanynt.

Mae’r cynnwys yn trafod:

 • Profion coronafeirws (COVID-19)
 • Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)
 • Llety byw
 • Costau tanwydd a milltiroedd gwirfoddolwyr
 • Talu neu ad-dalu costau teithio
 • Prydau am ddim neu am bris gostyngol
 • ‘Argaeledd’ car cwmni
 • Cynlluniau Perchnogaeth Car Gweithwyr
 • Aberthu cyflog
 • Benthyciadau a ddarperir gan gyflogwyr
 • Gweithwyr yn gweithio gartref
 • Sut i hysbysu CThEM

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Chwefror 2021