Newidiadau i Gynllun Kickstart

Bellach, nid oes angen i fusnesau gael o leiaf 30 lleoliad swydd i wneud cais yn uniongyrchol am grant a gallwch nawr wneud cais drwy 

  • Wneud cais eich hun arlein
  • Cael help gan borth Kickstart sydd eisoes yn gweithio gyda’r cynllun

 Mae’r Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd ar gyfer pobl 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Gall cyflogwyr o bob maint wneud cais am gyllid

Rhagor o wybodaeth yn GOV.UK

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Chwefror 2021