Gohirio Taliadau TAW oherwydd Coronafirws: Canllawiau

Os gwnaethoch ohirio taliadau TAW a oedd yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 a bod gennych daliadau i'w gwneud o hyd, gallwch:

  • talu'r TAW ohiriedig yn llawn, ar 31 Mawrth 2021 neu cyn hynny
  • ymuno â'r cynllun talu newydd i ohirio TAW - mae'r gwasanaeth ar-lein ar agor rhwng 23 Chwefror 2021 a 21 Mehefin 2021
  • cysylltu â Chyllid a Thollau EM ar 0800 024 1222 erbyn 30 Mehefin 2021 os oes angen help ychwanegol arnoch i dalu

Efallai y codir llog arnoch neu gewch gosb os na fyddwch yn:

  • talu'r TAW ohiriedig yn llawn erbyn 31 Mawrth 2021
  • optio i mewn i'r cynllun talu newydd erbyn 21 Mehefin 2021
  • cytuno ar gymorth ychwanegol i dalu gyda Chyllid a Thollau EM erbyn 30 Mehefin 2021

Dysgwch mwy gan Gyllid a Thollau EM gan gynnwys sut i ymuno â'r cynllun talu newydd i ohirio TAW:

 https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19?&utm_source=t.co_hmrcgovuk&utm_medium=social&utm_campaign=vat_nps&utm_content=guidance

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Chwefror 2021