Cynllun Ad-daliadau Hyblyg ar gyfer Benthyciadau Adfer (TWD)

Cyhoeddwyd mwy o fanylion am y cyfleuster 'Talu Wrth Dyfu' a fydd yn galluogi ad-daliadau mwy hyblyg ar Fenthyciadau Adfer ar gyfer busnesau llai yn y DU.

Bydd Talu Wrth Dyfu a gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Ganghellor y Trysorlys ym mis Medi 2020, yn galluogi busnesau sydd wedi dechrau ad-dalu eu Benthyciadau Adfer i:

•   gofyn am estyniad o dymor eu benthyciad o chwe blynedd i 10 mlynedd, ar yr un gyfradd llog sefydlog o 2.5%

•   lleihau eu had-daliadau misol am chwe mis trwy dalu llog yn unig. Mae'r opsiwn hwn ar gael hyd at dair gwaith yn ystod tymor eu Benthyciad Adfer

•   cymryd seibiant o'r ad-daliadau am hyd at chwe mis. Mae'r opsiwn hwn ar gael unwaith yn ystod tymor eu Benthyciad Adfer.

Gall benthycwyr ddefnyddio’r opsiynau hyn yn unigol neu medrir eu cyfuno gyda’i gilydd.

Dechreuodd busnesau dderbyn benthyciadau CBA yn gyntaf ym mis Mai 2020 a bydd yr ad-daliadau cyntaf yn ddyledus o fis Mai 2021 ymlaen. Bydd benthycwyr yn dechrau cyfleu opsiynau Talu Wrth Dyfu i'r sawl sydd wedi benthyca ar sail y Cynllun Benthyciadau Adfer tri mis cyn i'r ad-daliadau ddechrau.

Bydd benthycwyr yn hysbysu eu cwsmeriaid am TWD yn uniongyrchol, felly dylai'r sawl sy'n benthyca aros nes bod eu benthyciwr yn cysylltu â nhw cyn holi am y cynllun.

Mae mwy o fanylion ar gael ar Cynllun Benthyciadau Adfer (BBLS) – Talu Wrth Dyfu – Banc Busnes Prydain (british-business-bank.co.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Chwefror 2021