Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis

Bydd gyrwyr tacsis a gyrwyr cerbydau hurio preifat yng Nghymru yn medru hawlio pecyn am ddim o gyfarpar diogelu personol ansawdd uchel a deunyddiau glanhau cerbyd, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Bwriad y cynllun yw magu hyder gyrwyr a theithwyr wrth deithio’n ddiogel.

Mae’r pecyn yn cynnwys gorchuddion wyneb amldro a hylif diheintio dwylo o safon feddygol. Bydd y pecyn hefyd yn cynnwys hylif diheintio amlbwrpas, cadachau, clytiau diheintio a menyg i lanhau cerbydau’n effeithiol rhwng teithwyr. Er mwyn rhoi gwell amddiffyniad i ddefnyddwyr dewiswyd gorchuddion wyneb o safon feddygol yn hytrach na gorchuddion safonol.

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf fod gyrwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb wrth gludo teithwyr, heblaw bod hynny’n ymyrryd â’u gallu i yrru’n ddiogel. Y bwriad yw bod modd gwisgo’r gorchuddion wyneb a ddewiswyd yn gyfforddus am gyfnodau hir. Mae gofyniad cyfreithiol yn parhau fod teithwyr yn gorfod gwisgo gorchudd wyneb.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru 

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Chwefror 2021