SCG : Diogelu Data a'r coronafeirws – cyngor i sefydliadau

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) yn cydnabod yr heriau digyffelyb i fusnesau a sefydliadau yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) ac yn deall efallai y bydd angen i sefydliadau sy’n defnyddio data yn ystod y pandemig rannu gwybodaeth yn gyflym. Mae SCG wedi gosod allan chwe cham y mae angen i sefydliadau eu hystyried o ran diogelu Data a data cyflogeion yn ystod cyfnod y coronafeirws:

Dyma nhw :

  • Casglwch dim ond yr hyn sy’n angenrheidiol
  • Cadwch at gyn lleied ag y gallwch
  • Byddwch yn eglur, agored a gonest gyda staff ynglŷn â’u data
  • Rhaid trin pobl yn deg
  • Cadwch wybodaeth pobl yn ddiogel
  • Rhaid i staff fod yn gallu arfer eu hawliau o ran gwybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan SCG 

Mae SCG hefyd wedi cynhyrchu gwybodaeth benodol ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Chwefror 2021