Mwy na £22 miliwn o gymorth ariannol COVID yn cyrraedd busnesau yn Nhorfaen

welsh grants summary image

Rydym yn gwybod fod bod yn berchennog busnes ar yr adegau digynsail hyn wedi bod yn her i bawb, waeth ym mha sector.

Mae Cyngor Torfaen wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod grantiau’n cael eu dyfarnu cyn gynted â phosibl. Rydym wedi darparu cefnogaeth i tua 1,300 o fusnesau lleol gyda dros £22 miliwn wedi'u dosbarthu hyd yma.

Cychwynnwyd ar gyllid eang yn y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth ar gyfer eiddo masnachol i'w ddilyn gan y grantiau cychwyn busnes ym mis Gorffennaf a hynny i fusnesau nad oedd ganddynt adeiladau masnachol. Parhaodd hyn ym mis Hydref gyda'r grant llawrydd. Yn anffodus, wrth i'r cyfnod clo chwim gychwyn, daeth angen am gyllid pellach, gyda grant eiddo masnachol a lletygarwch ychwanegol ym mis Hydref ac yn olaf y grant i fusnesau dan gyfyngiadau ym mis Rhagfyr

Dyma grynodeb o ble dyfarnwyd yr arian:

  • Mawrth,/Ebrill,/Mai/Mehefin 2020: Grant Cyfnod Clo i Eiddo Masnachol: £17,650,000
  • Gorffennaf,/Awst 2020: Grantiau Cychwyn: £157,500
  • Hydref/Tachwedd 2020:  Grant Llawrydd: £160,000
  • Hydref/Tachwedd 2020:  Grant Cyfnod Clo Chwim i eiddo masnachol a lletygarwch: £3,084,500
  • Rhagfyr 2020:  Cronfa Cyfyngiadau - Cronfa Gwydnwch Economaidd ar gyfer Lletygarwch a Masnachol: £1,580,000
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Chwefror 2021