Cynllun newydd i ddiogelu gweithgynhyrchu yng Nghymru at y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun gweithredu newydd i helpu i ddiogelu dyfodol tymor hir y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Mae Dyfodol Gweithgynhyrchu i Gymru: Fframwaith Gweithredu yn nodi’r camau sydd angen eu cymryd i ddatblygu sector gweithgynhyrchu cryf ac uchel ei werth, gyda gweithlu crefftus a hyblyg sy’n gallu darparu’r cynnyrch, gwasanaethau a thechnolegau sydd eu hangen ar economi’r dyfodol yng Nghymru.

Mae’r cynllun yn ystyried y newid yn yr hinsawdd a’r angen i ddatgarboneiddio ac addasu i newidiadau technolegol, gan gynnwys awtomeiddio, digideiddio ac amgylchedd mwy cysylltiedig, oll yn bynciau pwysig.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru Newyddion a Blogiau | Busnes Cymru (gov.wales)

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Chwefror 2021